Radio

Y Cwis Mawreddog

Posted on

Cwis hwyliog, gyda thafod yn y boch, yn nodi deugain mlwyddiant Radio Cymru yn 2017. Gary Slaymaker sy’n holi’r cwestiynau, ac Eleri Siôn a Beti George yw’r capteiniaid sy’n ceisio cadw trefn ar Hywel Gwynfryn, Shân Cothi, Kevin Davies a Dylan Ebenezer. Cwis yn dathlu 40 mlynedd o Radio Cymru, felly cwis gyda phwyslais mawr […]