Online / Arlein

Slaycorp is a media production company based in Cardiff, Wales and here’s a selection of our recent online productions.

Mae Slaycorp yn gwmni cynhyrchu creadigol wedi ei leoli yn Nghaerdydd a dyma ddetholiad o’n cynhyrchiadau arlein diweddar.

Tair Sir o Sbort – Wyn a Viv

Ar ôl colli gymaint o chwaraeon byw eleni, diolch byth bod y dair sir gorau yng Nghymru (stopwch conan, Gogs) wedi dod i’n hachub ni. Mwynhewch y campau di-ri sydd bellach yn rhan anatod o….Tair sir o sbort. After losing so many live sporting events this year, thank heavens that the three greatest counties in […]

Sioe Ffasiwn a Lamb Roast Alltyblaca – Wyn a Viv

Chanel, Versace, Armani, Daniel Davies Gents Outfitters, Llambed – enwau chwedlonol o fyd ffasiwn. Ond dim ond un lleoliad sy’n addas ar gyfer cewri dillad o’r math..Alltyblaca. Wyn Pant y Bronne a Viv Bryn Menyn sy’n arwain ni drwy’r casgliadau eiconig yma. Dewch am y ffasiwn, ond aroswch am kebabs Jones y bwtshwr. Chanel, Versace, […]

See all our news