Feature

Tair Sir o Sbort – Wyn a Viv

Posted on

Ar ôl colli gymaint o chwaraeon byw eleni, diolch byth bod y dair sir gorau yng Nghymru (stopwch conan, Gogs) wedi dod i’n hachub ni. Mwynhewch y campau di-ri sydd bellach yn rhan anatod o….Tair sir o sbort. After losing so many live sporting events this year, thank heavens that the three greatest counties in […]

Feature

Sioe Ffasiwn a Lamb Roast Alltyblaca – Wyn a Viv

Posted on

Chanel, Versace, Armani, Daniel Davies Gents Outfitters, Llambed – enwau chwedlonol o fyd ffasiwn. Ond dim ond un lleoliad sy’n addas ar gyfer cewri dillad o’r math..Alltyblaca. Wyn Pant y Bronne a Viv Bryn Menyn sy’n arwain ni drwy’r casgliadau eiconig yma. Dewch am y ffasiwn, ond aroswch am kebabs Jones y bwtshwr. Chanel, Versace, […]

Feature

Storïwyr

Posted on

Dydd Sadwrn Mai 9fed ar BBC Radio Cymru am 5pm. Storïwyr – straeon difyr gan awduron, comedïwyr a diddanwyr mwya’ poblogaidd Cymru. Mae Dilwyn Morgan ar drywydd ci bach di-flew; Ffion Dafis yn cael trafferth cyrraedd India, a Dylan Ebenezer yn mynd â ni nôl I’w ieuenctid yn Aberystwyth. Daniel Glyn yng nghwmni cwpl o […]

Feature

What Colour is Friday? Synaesthesia and Me

Posted on

Friday April 17th on BBC Radio Wales: Lorna Prichard presents What Colour is Friday? Synaesthesia and Me What colour is Friday? It was an innocent question which changed comedian Lorna Prichard’s life. It made her realise that she was part of a rare group of people experiencing the neural condition #synaesthesia. Synaesthesia is a joining […]

Feature

The Joy of Text

Posted on

Sunday. November 3rd, 2019 on BBC Radio 4 @ 19.15 Slaycorp presents: The Joy of Text https://www.bbc.co.uk/programmes/m0009zmg Debra Humphries and Gary Slaymaker had been nodding acquaintances for a number of years but, in March 2017, Debra used Facebook’s Messenger app to ask Gary if he had any stand-up gigs arranged in Cardiff. This innocent little […]