FeatureRadio

Storïwyr

Dydd Sadwrn Mai 9fed ar BBC Radio Cymru am 5pm.

Storïwyr – straeon difyr gan awduron, comedïwyr a diddanwyr mwya’ poblogaidd Cymru. Mae Dilwyn Morgan ar drywydd ci bach di-flew; Ffion Dafis yn cael trafferth cyrraedd India, a Dylan Ebenezer yn mynd â ni nôl I’w ieuenctid yn Aberystwyth. Daniel Glyn yng nghwmni cwpl o fawrion y genedl, yn Efrog Newydd; Bethan Gwanas gyda hanes chwarelwr â’I dŷ bach diffygiol; Dewi Prysor ar bererindod Pêl Droed a Dewi Pws yn cyfarch ein cyfeillion ar ochr draw i Glawdd Offa.

Rhywbeth i godi calon!
https://www.bbc.co.uk/programmes/m000jd19