Radio

Laugh? I nearly had a heart attack!

Posted on

Aled Richards was, as far as he knew, a healthy 45 year old living with his two teenage sons, when he suffered a heart attack. Having recovered, that heart attack is now the unlikely subject of his stand-up comedy act. Cardiovascular disease continues to be the leading cause of death and disability in the world […]

Radio

Sioc…Ges i Harten!

Posted on

Ar ôl cael trawiad ar y galon, mae Aled Richards wedi crynhoi ei brofiadau mewn sioe gomedi. Gyda chyfraniadau gan arbenigwyr yn y maes, mae Aled yn dangos nad yw cael harten yn ddiwedd y byd, a bod chwerthin yn bendant yn eli i’r galon. https://www.bbc.co.uk/programmes/b0b5d8sj

Radio

Grand Slam

Posted on

On the 40th anniversary of Grand Slam – the greatest rugby comedy made in Wales…or anywhere, come to think of it – Gary Slaymaker takes a look back at the hilarious misadventures of a group of Welsh rugby supporters on their way to Paris, hoping to see a Welsh grand slam. It’s a film that, […]

Radio

A Supporting Actor’s Life for Me

Posted on

With an ever-growing list of television and film productions coming to Wales every year, it’s time to pay tribute to the unsung heroes who hang around in the background of many shots: the extras (or, as they’re better known these days, supporting artists). Film reviewer and comedian Gary Slaymaker once spent a very, very long […]

Radio

Disg i’r Dolig

Posted on

Mae’r cerddor a rheolwr label, Dai Lloyd, sydd wedi cael llwyddiant gyda sengl Nadoligaidd ei fand ‘Skep’, yn ymchwilio’r ffenomenen blynyddol o ganeuon Nadoligaidd – beth sy’n gwneud cân Nadoligaidd dedwydd, boblogaidd a sut mae creu un? Mae’n ceisio ateb y cwestiwn mawr – pam nad oes mwy o ganeuon pop Cymraeg Nadoligaidd llwyddianus? Mae […]

Radio

Y Cwis Mawreddog

Posted on

Cwis hwyliog, gyda thafod yn y boch, yn nodi deugain mlwyddiant Radio Cymru yn 2017. Gary Slaymaker sy’n holi’r cwestiynau, ac Eleri Siôn a Beti George yw’r capteiniaid sy’n ceisio cadw trefn ar Hywel Gwynfryn, Shân Cothi, Kevin Davies a Dylan Ebenezer. Cwis yn dathlu 40 mlynedd o Radio Cymru, felly cwis gyda phwyslais mawr […]