Feature

Tair Sir o Sbort – Wyn a Viv

Posted on

Ar ôl colli gymaint o chwaraeon byw eleni, diolch byth bod y dair sir gorau yng Nghymru (stopwch conan, Gogs) wedi dod i’n hachub ni. Mwynhewch y campau di-ri sydd bellach yn rhan anatod o….Tair sir o sbort. After losing so many live sporting events this year, thank heavens that the three greatest counties in […]

Feature

Sioe Ffasiwn a Lamb Roast Alltyblaca – Wyn a Viv

Posted on

Chanel, Versace, Armani, Daniel Davies Gents Outfitters, Llambed – enwau chwedlonol o fyd ffasiwn. Ond dim ond un lleoliad sy’n addas ar gyfer cewri dillad o’r math..Alltyblaca. Wyn Pant y Bronne a Viv Bryn Menyn sy’n arwain ni drwy’r casgliadau eiconig yma. Dewch am y ffasiwn, ond aroswch am kebabs Jones y bwtshwr. Chanel, Versace, […]

Feature

Storïwyr

Posted on

Dydd Sadwrn Mai 9fed ar BBC Radio Cymru am 5pm. Storïwyr – straeon difyr gan awduron, comedïwyr a diddanwyr mwya’ poblogaidd Cymru. Mae Dilwyn Morgan ar drywydd ci bach di-flew; Ffion Dafis yn cael trafferth cyrraedd India, a Dylan Ebenezer yn mynd â ni nôl I’w ieuenctid yn Aberystwyth. Daniel Glyn yng nghwmni cwpl o […]

Feature

What Colour is Friday? Synaesthesia and Me

Posted on

Friday April 17th on BBC Radio Wales: Lorna Prichard presents What Colour is Friday? Synaesthesia and Me What colour is Friday? It was an innocent question which changed comedian Lorna Prichard’s life. It made her realise that she was part of a rare group of people experiencing the neural condition #synaesthesia. Synaesthesia is a joining […]

Feature

The Joy of Text

Posted on

Sunday. November 3rd, 2019 on BBC Radio 4 @ 19.15 Slaycorp presents: The Joy of Text https://www.bbc.co.uk/programmes/m0009zmg Debra Humphries and Gary Slaymaker had been nodding acquaintances for a number of years but, in March 2017, Debra used Facebook’s Messenger app to ask Gary if he had any stand-up gigs arranged in Cardiff. This innocent little […]

Radio

Laugh? I nearly had a heart attack!

Posted on

Aled Richards was, as far as he knew, a healthy 45 year old living with his two teenage sons, when he suffered a heart attack. Having recovered, that heart attack is now the unlikely subject of his stand-up comedy act. Cardiovascular disease continues to be the leading cause of death and disability in the world […]

Radio

Sioc…Ges i Harten!

Posted on

Ar ôl cael trawiad ar y galon, mae Aled Richards wedi crynhoi ei brofiadau mewn sioe gomedi. Gyda chyfraniadau gan arbenigwyr yn y maes, mae Aled yn dangos nad yw cael harten yn ddiwedd y byd, a bod chwerthin yn bendant yn eli i’r galon. https://www.bbc.co.uk/programmes/b0b5d8sj

Radio

Grand Slam

Posted on

On the 40th anniversary of Grand Slam – the greatest rugby comedy made in Wales…or anywhere, come to think of it – Gary Slaymaker takes a look back at the hilarious misadventures of a group of Welsh rugby supporters on their way to Paris, hoping to see a Welsh grand slam. It’s a film that, […]

Radio

A Supporting Actor’s Life for Me

Posted on

With an ever-growing list of television and film productions coming to Wales every year, it’s time to pay tribute to the unsung heroes who hang around in the background of many shots: the extras (or, as they’re better known these days, supporting artists). Film reviewer and comedian Gary Slaymaker once spent a very, very long […]

Radio

Disg i’r Dolig

Posted on

Mae’r cerddor a rheolwr label, Dai Lloyd, sydd wedi cael llwyddiant gyda sengl Nadoligaidd ei fand ‘Skep’, yn ymchwilio’r ffenomenen blynyddol o ganeuon Nadoligaidd – beth sy’n gwneud cân Nadoligaidd dedwydd, boblogaidd a sut mae creu un? Mae’n ceisio ateb y cwestiwn mawr – pam nad oes mwy o ganeuon pop Cymraeg Nadoligaidd llwyddianus? Mae […]